Ringen

De formulieren voor ringbestellingen vindt U onderaan.
U kan ze uitprinten en volledig invullen met uw bestellingen om ze daarna bij de ringverantwoordelijke te bezorgen :

  • bij voorkeur via mail op het adres: dewildechrisentina@skynet.be
  • persoonlijk of via de post op volgend adres : Chris De Wilde,F. Vermoesenstraat 1, 9240 Zele
  • tijdens onze jaarlijkse tentoonstelling.

Indien U niet over de mogelijkheden beschikt om de formulieren uit te printen dan kan U ze ook bekomen bij Chris.

We plannen drie bestellingen ringen 2023:
1ste ringbestelling waarbij het formulier ten laatste op 15 september 2022 moet ingediend zijn;
2de ringbestelling waarbij het formulier ten laatste op 10 november 2022 moet ingediend zijn;
3de ringbestelling waarbij het formulier ten laatste op 15 januari 2023 moet ingediend zijn.

Opgelet : de federaties verplichten ons het lidgeld samen met de eerste ringbestelling te betalen. Als het lidgeld nog niet werd betaald, zijn we genoodzaakt om betaling van lidgeld (23 euro) en ringen tegelijkertijd te vragen bij de eerste bestelling.

In het geval U wenst dat uw ringen naar U thuis worden opgestuurd, moet 5 euro extra betaald worden.

Betaling dient te gebeuren door overschrijving van het verschuldigd bedrag op de rekening van de Zeelse Vogelvrienden BE48 0682 5038 6127 met één van volgende vermeldingen :

  • ‘Ringbestelling en lidgeld van naam en voornaam’   –> bij de 1ste ringbestelling samen met het lidgeld
  • ‘Ringbestelling van naam en voornaam’   –> als het lidgeld al eerder betaald werd.

Heeft U nog bijkomende vragen, neem dan gerust telefonisch contact op met Chris op het nummer 0479/99 00 26. Hij helpt U graag verder.

FORMULIEREN VOOR RINGBESTELLINGEN:

KBOF Formulier ringbestelling NIET-Europese vogels 2023
KBOF Formulier ringbestelling Europese vogels 2023

AOB Formulier ringbestelling NIET-Europese vogels 2023
AOB Formulier ringbestelling Europese vogels 2023