Ringen

De nieuwe formulieren voor ringbestellingen 2022 staan op onze website www.zeelsevogelvrienden.be. U kan ze uitprinten en volledig invullen met uw bestellingen om ze daarna bij de ringverantwoordelijke te bezorgen :

  • via mail op het adres : vergeylen.paul@icloud.com
  • via de post op volgend adres : Paul Vergeylen, Dendermondsesteenweg 110 D, 9290 Overmere.
  • tijdens de Algemene ledenvergadering op 10 september 2021 (als de coronamaatregelen het toelaten)
  • tijdens onze jaarlijkse tentoonstelling (als de coronamaatregelen het toelaten)

Indien U niet over de mogelijkheden beschikt om de formulieren uit te printen dan kan U ze ook bekomen bij Paul Vergeylen.

De eerste ringbestelling wordt afgesloten op 10 september 2021. Leden die hun ringen vroeg nodig hebben, dienen ten laatste op 10 september een ringbestelling te plaatsen.
De tweede ringbestelling wordt afgesloten op 7 november 2021.
De derde ringbestelling wordt afgesloten op 15 januari 2022.

Opgelet : de federaties verplichten ons het lidgeld samen met de eerste ringbestelling te betalen. Daarom zijn we genoodzaakt om betaling van lidgeld en ringen tegelijkertijd te vragen bij de eerste bestelling.

In het geval U wenst dat uw ringen naar U thuis worden opgestuurd, moet 5 euro extra betaald worden.

Betaling dient te gebeuren door overschrijving van het verschuldigd bedrag op de rekening van de Zeelse Vogelvrienden BE48 0682 5038 6127 met één van volgende vermeldingen :

  • ‘Ringbestelling en lidgeld van naam en voornaam’   –> bij de 1ste ringbestelling samen met het lidgeld
  • ‘Ringbestelling van naam en voornaam’   –> als het lidgeld al eerder betaald werd.

Heeft U nog bijkomende vragen of problemen, neem dan gerust telefonisch contact op met Paul op het nummer 0476/71 30 41. Hij helpt U graag verder.

 

A.O.B.  K.B.O.F.