Ringen

Beste leden,

Hieronder enkele richtlijnen voor het bestellen van ringen. Als iedereen zich hier aan houdt dan kunnen wij er voor zorgen dat de ringen op tijd geleverd worden. Er worden, met tussenkomst van de club in de portkosten, enkel ringen besteld na een vergadering of na onze tentoonstelling.

Men kan ringen bestellen door te mailen naar Paul Vergeylen, op voorwaarde dat het geld gestort wordt op het rekeningnummer BE48 0682 5038 6127, vooraleer wij de bestelling  doorsturen naar AOB of KBOF.

LET OP: Er kunnen ook per telefoon ringen besteld worden, op voorwaarde dat het geld gestort wordt op het rekeningnummer, vooraleer wij de bestelling doorsturen naar AOB of KBOF.

Als je toch ringen bestelt buiten de vaste data, zal deze bestelling enkel overgemaakt worden  aan AOB of KBOF mits bijbetaling van de portkosten die voor K.B.O.F. 15 euro en voor  A.O.B. 8 euro bedragen. Bij niet-betaling van de portkosten gaat de bestelling pas door met de  volgende algemene bestelling.

A.O.B.  K.B.O.F.